donderdag 28 september, 03:30:06

Aankoop van een Barani weerstation

Help mee aan de uitbouw van ons meetnetwerk!

Ondanks het feit dat ons automatisch meetnetwerk al heel wat weerstations telt, is het altijd interessant om nog extra locaties te verwelkomen. Waarom we gekozen hebben van het weerstation van Barani kan je lezen op de pagina ‘Meetapparatuur’.

VANAF 1 DECEMBER 2022 ZIJN DE NIEUWE PRIJZEN VAN BARANIDESIGN IN VOEGE VOOR BESTELLINGEN VIA ONZE CLUB
DEZE MAAND KAN ER NOG BESTELD WORDEN AAN DE ONDERSTAANDE PRIJZEN
NIEUWE PRIJZEN VANAF 01/12/2022 ZIJN:
METEOHELIX 644 euro (i.p.v. 598 euro nu)
METEORAIN 125 euro (ongewijzigde prijs)
METEOWIND 544 euro (i.p.v. 474 euro nu)
prijzen zijn standaardprijzen Barani zonder club-korting en exclusief BTW 21%!

Je kan nog bestellen aan de oude prijzen tot 5 dagen voor deze deadline

Er zijn weerstations in ons netwerk die alle weerparameters meten, maar je kan uiteraard ook meedoen met een gedeeltelijk weerstation. Enkele voorbeelden van combinaties:

  • Je woont in een bebouwde kom of woonwijk: de kans is groot wanneer je een kleine tuin hebt dat je last hebt van heel wat ‘tuineffect’, een term die gebruikt wordt om aan te duiden dat de temperatuur die je meet een (grote) afwijking kan vertonen: meestal meet je dan een te hoge temperatuur bij zonnig weer en  een te lage relatieve vochtigheid. In dit geval kan je nog steeds ons meetnet vervoegen met bijvoorbeeld een neerslagmeting. Jawel, neerslag is een parameter die over korte afstand enorm kan verschillen, dus we hebben zoveel mogelijk meetpunten hiervan nodig. Daarvoor kan je een ‘standalone’ MeteoRain® gebruiken, zie verder in deel 2, versie B.
  • We vertrekken van dezelfde situatie als hierboven, maar je wilt - tuineffect of niet - toch een MeteoHelix® plaatsen samen met een MeteoRain®.  Dat is voor ons zeker geen probleem en de gegevens van de helix zullen ook op onze website verschijnen waar je deze kan bekijken. We zullen echter het weerstation echter wel markeren als een stadstation of een beschut station, zodat bezoekers van de website weten waarom de temperatuur zo hoog is… We streven immers naar een maximale transparantie van de waarnemingen in ons meetnet.
    Merk op dat de MeteoRain® in dit geval versie A mag zijn wanneer jouw MeteoHelix® een versie B is; dit is de meest kost-effectieve oplossing!
  • Heb je een grote tuin die ook open is (lees: weinig of geen bebouwing en geen hoge struiken/bomen), dan zal je al veel minder last hebben van tuineffect en kan je natuurlijk dezelfde apparaten installeren. We zullen dan gedurende een bepaalde tijd evalueren of jouw weerstation onderhevig is aan tuineffect en indien nodig markeren…
  • Heb je de beschikking over een weide of hele grote open ruimte (of ken je iemand die dit heeft waar je je weerstation mag plaatsen), nog beter! De hierboven vermelde installatie kan je hier ook plaatsen. De metingen zijn dan ideaal. Het weerstation is in dit geval hetzelfde als hier juist boven beschreven. Je hebt naast het weerstation (de helix en regenmeter) werkelijk niets nodig (geen elektriciteit, geen extra zonnepaneel met batterij, geen WiFi-netwerk), tenzij misschien iets van afsluiting rondom het weerstation om nieuwsgierige weide-bewoners op een kleine afstand te houden.
  • Wie de wind wil meten kan een MeteoWind® plaatsen. Dit is iets moeilijker dan het vorige omwille van de opstelling ervan. Wil je conform de WMO meten, dan moet dat gebeuren op een hoogte van 10 meter en moeten in de nabijheid (we spreken al snel van 50m rondom de mast of paal) geen obstakels staan van noemenswaardige grootte/hoogte. Windmetingen onder de 7 meter hoogte raden we af omdat de windsnelheid snel afneemt dichter bij de grond en de meting dan al snel waardeloos wordt. Obstakels rondom een windmeter moeten minimaal zijn omdat deze zeer snel turbulentie in de hand werken en dit de meting niet ten goede komt.
    Een windmeter op het dak van je woning? Het is niet meteen de beste keuze en niet conform WMO maar toch wel enigszins bruikbaar wanneer deze voldoende hoog boven de nok uitsteekt: we raden toch minstens 3-4 meter aan. Zet je de windmeter net boven de nok, dan krijg je af te rekenen met heel wat turbulentie en cijfers waar niet echt veel mee aan te vangen is. Heb je een plat dak, probeer de windmeter dan centraal te plaatsen en niet langs een muur omdat dit ook enorm turbulentie in de hand werkt.
MeteoHelix te Lissewege/Brugge

Aan meetapparatuur hangt jammer genoeg een prijskaartje. We hebben niet gekozen voor het goedkoopste weerstation en ook niet voor een klein instapmodel maar voor een type dat degelijk is, modulair is en kan geplaatst worden onafhankelijk van stroomvoorziening en wifi-netwerk. Bovendien meet de MeteoHelix optimaal de temperatuur zonder nare neveneffecten van de compacte thermometerhut waaronder sommige andere weerstations lijden…

MERK OP: ALLE PRIJZEN HIERNA VERMELD ZIJN GELDIG OP DATUM VAN 06 JUNI 2022 en gelden als richtlijn. 
Prijzen kunnen altijd wijzigen door de fabrikant of de dienstverlener die het Sigfox-netwerk uitbaat. We proberen die echter zo snel mogelijk aan te passen wanneer nieuwe informatie ons bereikt. Informeer steeds eerst of de prijzen nog geldig zijn (email: [email protected]).

Het weerstation bestaat uit 3 onderdelen die volledig afzonderlijk kunnen werken. Je kan dus later altijd delen bijplaatsen indien je dit wenst.

Deel 1: de thermometerhut = MeteoHelix® IoT Pro
Deze meet de temperatuur, relatieve vochtigheid, luchtdruk en zonnestraling; het kan ook dienen om de gegevens van de regenmeter te verwerken.
Kostprijs fabrikant versie A: 598 euro (versie zonder voorziening voor pluviometer)
Kostprijs fabrikant versie B: 613 euro (versie met voorziening voor pluviometer)
Let wel op: indien je nu opteert voor versie A, dan is het later niet meer mogelijk een pluviometer aan te sluiten via de MeteoHelix; wil je dan alsnog de neerslag meten, dan ben je aangewezen op de ‘standalone’ versie van de MeteoRain! De kleine meerkost die je nu maakt weegt echter niet op tegen de grotere meerkost later. Denk dus twee keer na…

Deel 2: de pluviometer = MeteoRain® 200 compact
De regenmeter bestaat in 2 uitvoeringen: versie A voor gebruik in combinatie met de MeteoHelix en versie B als alleenstaande pluviometer (deze laatste heeft dus de elektronica aan boord om de neerslaggegevens te versturen)
Kostprijs fabrikant versie A: 125 euro (je hebt hiervoor altijd MeteoHelix versie B nodig)
Kostprijs fabrikant versie B: 299 euro

Jammer genoeg vinden vogels en duiven het soms leuk om eens uit te rusten op de rand van de regenmeter en de wet van Murphy zegt dan ook dat ze graag eens hun behoefte doen in de ongewenste richting… dit is echter ongewenste ‘neerslag’ en om dit te voorkomen is er een set roestvrij stalen pinnen te verkrijgen die op de pluviometer gemonteerd kunnen worden. Kostprijs hiervan: 14 euro voor de set.

Deel 3: de windmeter = MeteoWind® IoT Pro
De MeteoWind meet de windrichting en de windsnelheid. Hiervan bestaat er maar 1 uitvoering en werkt volledig autonoom.
Kostprijs fabrikant : 474 euro

Met onze club krijgen we van de fabrikant een korting van 30% op de bovenstaande apparatuur die we ook met plezier wegschenken als korting aan de mensen die actief deel uitmaken van ons netwerk en die hun gegevens ook publiek delen op onze website. Mensen die de gegevens niet wensen te delen kunnen van deze korting helaas niet genieten. De korting geldt eveneens niet voor andere apparatuur van de fabrikant en geldt voor 1 weerstation per locatie (onder weerstation wordt verstaan: alle hierboven vermelde delen); indien je dus een volledig station wilt plaatsen (MeteoHelix, MeteoRain, MeteoWind) dan is de korting geldig voor alle drie de apparaten.

De bovenstaande prijzen van de fabrikant zijn prijzen exclusief BTW 21% ! Je moet deze er dus nog bijrekenen!

Voor het versturen van de gegevens van het weerstation maken we gebruik van het Sigfox-netwerk. Hier is ook een kostenplaatje aan verbonden. Een sigfox-abonnement van 1 jaar kost 8,50 euro (dit is inclusief BTW) “per zender”.
- MeteoHelix = 1 zender
- MeteoRain verbonden aan MeteoHelix = 0 zenders (geen sigfox nodig hiervoor)
- MeteoRain ‘standalone’ = 1 zender
- MeteoWind = 1 zender

MeteoHelix en MeteoRain opgesteld in Tarcienne

Hieruit kan je opmaken dat een MeteoRain verbonden aan een MeteoHelix een stuk goedkoper is dan een MeteoHelix en ‘standalone’ MeteoRain. Niet alleen de prijs in aankoop is lager, ook betaal je maar 1 sigfox abonnement in plaats van 2!

Voor een MeteoWind is altijd een extra abonnement nodig.

Ook voor ogen houden dat er een eenmalige activatiekost wordt aangerekend per zender: de kostprijs hiervan bedraagt evenveel als 1 jaar sigfox.

De apparatuur komt uit het buitenland en we moeten die naar hier laten verzenden. Alhoewel we zoveel mogelijk bestellingen proberen te combineren, is de kost hiervan toch nog vrij hoog. Daarom rekenen we forfaitair 25 euro per levering.

Belangrijk: wat NIET inbegrepen is, dat is de paal voor de MeteoHelix® en MeteoRain®; wijzelf gebruiken dikwijls houten palen, maar een verzinkte buis van diameter 40~50mm (grotere diameter heeft de voorkeur) is eveneens goed (gebruik eventueel wat snelbeton om die muurvast te zetten. Bij het gebruik van een metalen buis het best ook U-beugels gebruiken om de toestellen vast te maken; op een houten paal geraak je weg met houtvijzen. Voor de MeteoWind® geldt ook dat de paal niet in de installatie voorzien is!

Voorbeeld 1: iemand wilt een MeteoHelix en pluviometer aankopen… wat gaat hiervan het kostenplaatje zijn?
Goedkoopste oplossing is een MeteoHelix met kabel en de pluviometer verbinden met de MeteoHelix…
MeteoHelix versie B: 613 euro
MeteoRain versie A: 125 euro
Totaal apparatuur: 738 euro
Met de korting van de club: 738 x 0,7 = 516,60 euro (excl. BTW)
Met BTW 21% inbegrepen: 516,60 x 1,21 = 625,09 euro
MeteoHelix = 1 sigfox abonnement, dus 8,5 euro activatie kost + 8,5 euro 1e jaarabonnement sigfox
Forfaitaire verzendingskost 25 euro
Totale kostprijs voor de weeramateur: 625,09 + 8,50 + 8,50 + 25,00 = 667,09 euro

Indien je voor de regenmeter nog een set ‘anti-vogel’-pinnen wilt hebben is de meerprijs 11,86 euro (in dit bedrag is korting en BTW reeds verrekend).

Elk jaar een terugkerende kost van 8,50 euro voor een sigfox abonnement (1 zender)

Voorbeeld 2: iemand wilt alleen een regenmeter plaatsen…
MeteoRain ‘standalone’ versie B: 299 euro
Totaal apparatuur: 299 euro
Met de korting van de club: 299 x 0,7 = 209,30 euro (excl. BTW)
Met BTW 21% inbegrepen: 209,30 x 1,21 = 253,25 euro
MeteoRain ‘standalone’ = 1 sigfox abonnement, dus 8,5 euro activatie kost + 8,5 euro 1e jaarabonnement sigfox
Forfaitaire verzendingskost 25 euro
Totale kostprijs voor de weeramateur: 253,25 + 8,50 + 8,50 + 25,00 = 295,25 euro

Indien je voor de regenmeter nog een set ‘anti-vogel’-pinnen wilt hebben is de meerprijs 11,86 euro (in dit bedrag is korting en BTW reeds verrekend).

Elk jaar een terugkerende kost van 8,50 euro voor een sigfox abonnement (1 zender)

Voorbeeld 3: iemand wil alle bouwstenen van het weerstation aankopen, dus een MeteoHelix, MeteoRain én MeteoWind…
MeteoHelix versie B (met kabel voor MeteoRain): 613 euro
MeteoRain versie A (aan te sluiten op de MeteoHelix): 125 euro
MeteoWind: 474 euro
Totaal apparatuur: 1212 euro
Met de korting van de club: 1212 x 0,7 = 848,40 euro (excl. BTW)
Met BTW 21% inbegrepen: 848,40 x 1,21 = 1026,56 euro
MeteoHelix en MeteoWind = 2 zenders in totaal = 2 sigfox abonnementen, dus 2x 8,5 euro activatie kost + 2x 8,5 euro 1e jaarabonnement sigfox
Forfaitaire verzendingskost 25 euro
Totale kostprijs voor de weeramateur: 1026,56 + 17,00 + 17,00 + 25,00 = 1085,56 euro

Indien je voor de regenmeter nog een set ‘anti-vogel’-pinnen wilt hebben is de meerprijs 11,86 euro (in dit bedrag is korting en BTW reeds verrekend).

Elk jaar een terugkerende kost van 2x 8,50 euro voor de sigfox abonnementen (2 zenders)

Meer info nodig of iets onduidelijk? 
Stuur een email naar: [email protected]
We proberen alle emails binnen de 24 uur te beantwoorden!


Laatste update: 02 november 2022 07:30

Meteo-BE.net maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze site te verbeteren.
Door gebruik te maken van Meteo-BE.net gaat u akkoord met ons cookiebeleid.